วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดจัดจ้างเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

เงินเดือน 13000 บาท

๒) ได้รับบริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหารรัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์การบริหารทรัพยากร บุคคล (๒) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที(๓) หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 6,000 บาท

วุฒิ ม.3 – ม 6

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานอำนวยการ อาคาร 6 ชั้น 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ตั้งแต่วันนี้ – 28 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

Please follow and like us: