บริษัท พีทีเอส เรสซิเดนซ์ จำกัด รับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชี และ เจ้าหน้าที่ขายฯ

เจ้าหน้าที่บัญชี (จัดซื้อ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน ใส่ใจรายละเอียด
 • บุคลิกดี กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม
 • มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถทำงานภายได้ความกดดันได้
 • มีทักษะความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีความรู้เรื่อง การทำบัญชีและภาษี

เจ้าหน้าที่ขายและประสานงานลูกค้าประจำโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
 • รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน ใส่ใจรายละเอียด
 • บุคลิกดี กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม
 • มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถทำงานภายได้ความกดดันได้
 • เรียนรู้เร็ว
 • นำเสนอสินค้าได้ดี
 • มีทักษะความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะในการเรียนรู้ และมีใจรักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน
 • ประกันสังคม (หลังผ่านการทดลองงาน)
 • โบนัสสิ้นปี
 • ค่า commission (สำหรับ เจ้าหน้าที่ขายและประสานงานลูกค้าประจำโครงการ)
 • ได้ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา
 • สิทธิ์การเบิกค่าน้ำมัน

*ทดลองงาน 3 เดือน
*ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (8.30 – 17.30)

สมัครงาน https://lin.ee/U242UdC

Please follow and like us: