ธนาคารออมสิน ภาค 6 รับสมัคร ลูกจ้างปฏิบัติการ

📢ประชาสัมพันธ์
ธนาคารออมสินภาค 6 เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ ณ หน่วยงานในสังกัดธนาคารออมสินภาค 6 (นครสวรรค์, อุทัยธานี, ชัยนาท, ลพบุรี, พิจิตร, เพชรบูรณ์)
สมัครผ่านช่องทางเว็บไซต์ : www.gsb.or.th
Link ::
https://jobs.gsb.or.th/onlineJob/RM_job_opening_internet?page=RM002_01
เลือกตำแหน่ง “ลูกจ้างปฏิบัติการ (สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสิน ภาค1-18)
👉ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2566