ที่ทำการปกครองพิษณุโลก รับสมัคร สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

จังหวัดพิษณุโลก : ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งให้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

🔻ติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่  👇👇
  1. ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานความมั่นคง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า)
  2. ที่ว่าการอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ทุกแห่ง
  3. เว็บไซต์จังหวัดพิษณุโลก http://www2.phitsanulok.go.th/home
  4. แฟนเพจ : ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก