ตำแหน่งงานว่างจังหวัดพิษณุโลก จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกอัพเดต ธันวาคม 2566

ตำแหน่งงานว่างจังหวัดพิษณุโลก จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
อัพเดต 16 ธันวาคม 2566 มากกว่า 236 อัตรา
ไม่จำกัดวุฒิ ป.6 ม.3 ม.6 ปวช ปวส ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 055-246257
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลาง ( ชั้น3 ) อาคารหลังใหม่
ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม