สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
เงินเดือน 11400 บาท ทำเกิน 6 เดือนเงินเพิ่ม 4000
เพศชาย วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า / มีความชำนาญในการขับรถยนต์

รับสมัครตั้งแต่ 13 – 21 ธันวาคม 2565 ณ  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย เบอร์ 055 610188 รายละเอียดเพิ่มเติม

Please follow and like us: