สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พิษณุโลก รับสมัคร ลูกจ้างธุรการ

ส.ก.ต. พิษณุโลก จำกัด เปิดรับสมัครลูกจ้างธุรการ จำนวน 1 อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พิษณุโลก จำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 055-906162 , 086-4481251

Please follow and like us: