บมจ. อัครา รีซอร์สเซส (เหมืองอัครา) รับสมัครงาน 34 ตำแหน่ง 43 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครผ่าน 3 ช่องทางดังนี้

ไปรษณีย์: ฝ่ายงานทรัพยากรบุคคล บมจ. อัครา รีซอร์สเซส จำกัด 99 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66230

📧 email: admincgm@akararesources.com

เว็บไซต์บริษัท: http://www.akararesources.com/…/online-application-form

 1. Corporate Communication Specialist1 ตำแหน่ง
 2. Document Controller1 ตำแหน่ง
 3. HRM Supervisor1 ตำแหน่ง
 4. HRD Supervisor1 ตำแหน่ง
 5. IT Supervisor1 ตำแหน่ง
 6. Environmental Engineer1 ตำแหน่ง
 7. Health & Science Supervisor1 ตำแหน่ง
 8. Laboratory Chemist1 ตำแหน่ง
 9. Laboratory Shift Chemist 4 ตำแหน่ง
 10. Safety Officer2 ตำแหน่ง
 11. Warehouse Supervisor1 ตำแหน่ง
 12. Purchasing Officer1 ตำแหน่ง
 13. Mining Superintendent1 ตำแหน่ง
 14. Senior Mining Engineer1 ตำแหน่ง
 15. Mining Engineer1 ตำแหน่ง
 16. Mining Shift Supervisor3 ตำแหน่ง
 17. Senior Surveyor1 ตำแหน่ง
 18. Surveyor1 ตำแหน่ง
 19. Senior Geologist1 ตำแหน่ง
 20. Geologist1 ตำแหน่ง
 21. Processing Superintendent1 ตำแหน่ง
 22. Metallurgy Superintendent1 ตำแหน่ง
 23. Metallurgist2 ตำแหน่ง
 24. Senior Mechanical Engineer1 ตำแหน่ง
 25. Senior Planning Engineer1 ตำแหน่ง
 26. Project Engineer1 ตำแหน่ง
 27. Planning Engineer2 ตำแหน่ง
 28. Electrical Engineer1 ตำแหน่ง
 29. Instrument Engineer1 ตำแหน่ง
 30. Process Shift Supervisor4 ตำแหน่ง
 31. Junior Geologist2 ตำแหน่ง
 32. Coordinator Officer1 ตำแหน่ง
 33. HR Manager / Asst. Manager1 ตำแหน่ง
 34. Supply Manager1 ตำแหน่ง

ผู้สนใจสมัครสามารถติดต่อทางจดหมายตามที่อยู่ข้างล่าง โปรดแจ้งระดับเงินเดือนในปัจจุบันของท่านและระดับเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมแนบประวัติ

รายละเอียดตำแหน่ง
ใบสมัคร
หนังสือยินยอม

Please follow and like us: