Makro สาขา พิษณุโลก 2 รับสมัคร ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood)

เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป

รายละเอียดงาน

 • – มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า
 • – ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก
 • – ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลาและอาหารทะเล
 • – ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
 2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในตำแหน่งหัวหน้างานของแผนกปลา และอาหารทะเล ในซุปเปอร์มาร์เกตที่มีชื่อเสียง ธุรกิจการบริการอาหาร หรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้าน Fresh Food ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. สามารถทำงานเข้ากะได้
 5. มีทักษะการสื่อสารดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( Microsoft Office ) เบื้องต้นได้

วิธีการสมัคร

 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • Line ID :@makrojob
 • เอกสารประกอบการสมัครงาน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะชาย) เช่น สด. 8, หรือ สด. 43
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

สมัครงาน คลิ๊ก