Makro พิษณุโลก สาขา 2 รับสมัคร ผู้จัดการส่วนเนื้อสัตว์ เงินเดือน 24,000 – 28,000 บาท

รายละเอียดงาน

 • • มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า
 • • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก
 • • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีในตำแหน่งหัวหน้างาน ในห้างห้าปลีก-ค่าส่ง , ธุรกิจการบริการอาหาร หรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถทำงานเป็นกะ, วันเสาร์ อาทิตย์, วันหยุดเทศกาล, และ ทำงานล่วงเวลาในเวลาเย็นได้ (เมื่อมีความจำเป็น)
 4. มีทักษะการสื่อสารดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( Microsoft Office ) เบื้องต้นได้

วิธีการสมัคร

 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • Line ID :@makrojob
 • เอกสารประกอบการสมัครงาน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะชาย) เช่น สด. 8, หรือ สด. 43
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • อื่นๆ

สมัครงาน