Honda รับสมัคร พนักงายฝ่ายผลิต 150 อัตรา (ม.3+)

เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตผู้ชายส่งท้ายปี

สมัครภายในวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ.2563 นี้
มีโอกาศได้เริ่มงานวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563

เปิดรับสมัครเวลา 08.30-09.30น. สามารถสมัครได้ที่หน้าบริษัทเท่านั้น

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฏการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 ขอให้ผู้สมัครสวมหน้ากากในการมาสมัครงานและปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท