โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับสมัคร เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม 2 อัตรา


รับสมัครเจ้าหน้าที่เภสัชกรรม 2 อัตรา ใช้วุฒิ ม.6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
รับสมัครตั้งแต่ 27 มิ.ย. – 10 ก.ค.63
ใบสมัครงาน