การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่ง นักปฏิบัติงานเทคนิค 28 อัตรา (หลายจังหวัด)

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ.
ประจําปี 2563 ตําแหน่ง นักปฏิบัติงานเทคนิค
(ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ)
โดยมีอัตรารับสมัคร จํานวน 28 อัตรา

คุณสมบัติ

ปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์
https://pea.thaijobjob.com/
เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันนี้ – 15 กรกฏาคม 2563ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารแนบ