กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัคร นักวิชาการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี

อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://1th.me/tqbVZ