กรมควบคุมโรค​ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป​ 11​ ตำแหน่ง​ 55​ อัตรา​ (ส่วนกลาง)​ ไม่ต้องผ่านภาค​ ก.

กรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งที่รับสมัคร


กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 1. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา
 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 15 อัตรา
 3. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6 อัตรา
 4. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
 5. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
 6. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 7. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

 1. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา
 2. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 3. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://ddc.thaijobjob.com