เทศบาลปลักแรด รับสมัคร พนักงาน 3 ตำแหน่ง

เทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้าง

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
คนงาน 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 พฤศจิกายน 2562 เบอร์ 055-365242

รายละเอียดเพิ่มเติม