สำนักงานจัดหางานพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการแรงงาน

ด้วยจังหวัดพิษณุโลกมีความประสงค์คัดเลือกรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในสังกัดกรมการจัดหางาน

ตำแหน่ง
นักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขานิติศาสตร์
มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

ค่าตอบแทน
15000 บาท / เดือน

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ได้ตั้งแต่ 16 – 18 กันยายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก