สรุปคือรอบใหม่พิจารณา ครัวเรือนไม่เกิน 100,000 / ปีจากเ […]...