ด้วยเทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มี […]...