ด้วยเทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีคว […]...