ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิ […]...