ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษ […]...