ด้วยโรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ […]...