ด้วยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครบุ […]...