ด้วยสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 มีความประสงค์รับสมัครพนักงานร […]...