ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคค […]...