ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก มีความประสงค์ รับสมัครบุ […]...