ด้วยโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) สำนักงานเขตพื […]...