ด้วยโรงเรียนจ่านกร้องมีความประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วค […]...