Makro สาขา พิษณุโลก 2 รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน อย่างละ 2 ชุด

  1. รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาวุฒิการศึกษา
  5. สำเนาใบผ่านงาน

สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ Makro Food Service สาขาพิษณุโลก2 แยกอินโดจีน เท่านั้น ติดต่อประตูทางเข้าสำนักงาน

ขอความร่วมมือแต่งกายให้เรียบร้อยและสวมหน้ากากอนามัย

เป็นการประชาสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดอื่นๆโทร 055-008-919 ต่อ 105 เวลา 8:00-17:00 ทุกวัน