Kerry Express รับสมัคร พนักงานขับรถส่งพัสดุ (รถยนต์/รถจักรยานยนต์)

เปิดรับสมัครพนักงานขับรถส่งพัสดุ (รถยนต์/รถจักรยานยนต์) จำนวนมาก
พื้นที่เปิดรับ : ประจำสาขาจังหวัดพิษณุโลก
ติดต่อ/สอบถาม
คุณจตุพร 090-8805015
คุณวัชรา 063-2177952
คุณจุฑา คำวิชัย 065-5078630
คุณวัลภา เพชรเกิด 065-6010345

ลงทะเบียนสมัครงาน ได้ที่ https://forms.gle/Xd9gAe3TYTiEUHBD8

ลักษณะงาน- รับผิดชอบพัสดุของลูกค้าระหว่างการจัดส่ง- ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ เวลา 07.00-16.00 น

คุณสมบัติ
– มีใจรักงานบริการ
– ขยัน มีความอดทน
– มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (หากเป็นใบขับขี่ ท.1 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ)