CP ALL รับสมัคร พนักงาน 15 ตำแหน่ง 40 อัตรา (15 มิถุนายน 2563)

ที่มา http://job.cpall.co.th/v2/Default.aspx

ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – ชลบุรี (ด่วน)วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 3 อัตรา
ครูบัญชี – วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 1 อัตรา
ครูค้าปลีก – วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 1 อัตรา
ครูสอนคอมพิวเตอร์ – วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่พัฒนาและสนับสนุนระบบ – วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด 5 อัตรา
Webmaster – บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด 5 อัตรา
Senior System Analyst – บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่อาวุโส Social Media Marketing – บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ – บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด 4 อัตรา
e-Commerce Merchandising Manager ( IT , Electronic ) – บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ข้อมูลจ่าย – บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่รับสินค้า B2C – บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด 4 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ – บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่ประสิทธิภาพและคุณภาพเทคโนโลยี – บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด 3 อัตรา