หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ รับสมัคร ลูกจ้างในงานบริการงานติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม
error: Content is protected !!