ด้วยกองทัพอากาศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน นายทห […]...