โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา รับสมัคร ครูสอนคอมพิวเตอร์

ด้วยโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 39 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่

ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
  • มีประสบการณ์การสอนและมีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

เงินเดือน

  • อัตราค่าจ้างเดือน 9,000.- บาท 

ขอรับใบสมัคร พร้อมยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร  ด้วยตนเองที่โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันนี้ – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

error: Content is protected !!