โรงพยาบาลพุทธชินราช รับสมัครพนักงาน 5 ตำแหน่ง 15 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

นักโภชนาการ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,960 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
เพศหญิง 30 – 40 ปี

เจ้าพนักงานพัสดุ 4 อัตรา
ค่าตอบแทน ปวช. 8,300
ค่าตอบแทน ปวส. 10,200 บาท
ใช้วุฒิ ปวช / ปวส. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเลขานุการ
ชายหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 8 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,200 บาท
ปวส.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชายหญิง ไม่จำกัดอายุ

เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,200 บาท
ปวส.ทุกสาขา
ชายหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 8,300 บาท
ปวช.ทุกสาขา
ชายหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม