โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัคร เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.)

ด้วยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัคร ลูกจ้างรายคาบ

โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก-สมัครงาน
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก-สมัครงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 480 บาท / วัน
  • ปวส.บัญชี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ไฟฟ้า หรือ ที่เกี่ยวข้อง
  • ชา่ย หญิง อายุ 18 – 35 ปี

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 2 มิถุนายน 2563 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม