โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก รับสมัครงานหลายอัตรา (มกราคม 2564)

ประกาศรับสมัครงาน ประจำเดือน มกราคม 2564 ด่วน รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ช่องทางการสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกแผนก ทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. โทร. 055-212222 ต่อ 2913

ส่งใบสมัครทางอีเมล์
bpl.hrrecruitment@bangkokhospitalphitsanulok.com