เทศบาลตำบลหัวรอ รับสมัคร พนักงานจ้าง 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา

เทศบาลตำบลหัวรอ รับสมัครพนักงานจ้าง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 1 อัตรา
ป.ตรี ทางด้านรัฐศาสตร์ กฏหมาย บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์
เงินเดือน 15,000

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา
ป.ตรี นิติศาสาตร์
เงินเดือน 15,000 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 อัตรา
ปวช / ปวท /ปวส. ทางด้านพานิชยการ เลขานุการ การตลาด ฯลฯ
เงินเดือน 9400 – 10840 บาท + ค่าครองชีพ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 1 อัตรา
ปวช / ปวท /ปวส. ทางด้านก่อสร้าง ฯลฯ
เงินเดือน 9400 – 10840 บาท + ค่าครองชีพ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
ม.3 มีประสบการณ์ 5 ปี
เงินเดือน 9400 + ค่าครอบชีพ

ตำแหน่ง คนงาน 2 อัตรา
ไม่จำกัดวุฒิ
เงินเดือน 9000 + ค่าครองชีพ

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา
ม.3 หรือ มศ 3
เงินเดือน 9000 + ค่าครองชีพ

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก ตั้งแต่วันนี้ – 27 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัคร