เกี่ยวกับเวปไซต์

เวปไซต์ www.งานพิดโลก.com  เป็นเวปไซต์ประกาศรับสมัครงานในจังหวัดพิษณุโลก ที่รวบรวมงานต่างๆในจังหวัดอัพเดตทุกวัน อาทิ งานราชการในหน่วยงานต่างในจังหวัดพิษณุโลก หรือ จังหวัดใกล้เคียง อาทิ โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สำนักงานต่างๆ  และ รวบรวมงานเอกชนทั่วไปในจังหวัด อย่างงานโรงงาน งาน SME งานรับจ้าง งานขนส่ง และอีกต่างๆอีกมากๆ และเป็นสื่อกลางให้กับนายจ้างที่ต้องการหาคนทำงานอย่างเร่งด่วนผ่านทาง Facebook และ ลูกจ้างหางานที่ต้องการหางานทำแบบเร่งด่วน หรือ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการหางานให้ ลูก เพื่อน พี่น้อง หรือ คนที่ต้องการช่วยเหลือ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

เราพร้อมยินดีช่วยเหลือให้ทุกคนมีงานทำ
เพราะ การมีงานนั้นหมายถึง การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

Admin งานพิดโลก

 

error: Content is protected !!