อบต.สมอแข รับสมัคร พนักงานจ้าง 3 อัตรา (ป.6 – ปวส.)

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (คุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11400 – 13285 บาท
วุฒิ ปวช – ปวส.

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,400 บาท
วุฒิ ป.6

ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
วุฒิ ป.6

รับสมัครตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2563 – 7 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานปลัด ชั้น 2 อาคาร 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม