อบต.สมอแข รับสมัคร ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และ เจ้าหน้าท่ี่บันทึกข้อมูล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
ใช้วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.ทุกสาขา
ค่าตอบแทน 7105 บาท / เดือน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ี่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
ใช้วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.ทุกสาขา
ค่าตอบแทน 7105 บาท / เดือน

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 8 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม