อบต.ดอนทอง รับสมัคร พนักงาน 2 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ค่าตอบแทน 9,000 บาท

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) 1 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) 1 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึง 14 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-906363

รายละเอียดเพิ่มเติม