ห้ามพลาด !!! Makro พิษณุโลก รับสมัครงาน 19 – 22 สิงหาคม 2562

เปิดรับ 19-22 สิงหาคม 2562 
ทุกตำแหน่งรับอายุไม่เกิน30ปี เอกสารควรเตรียมให้ครบ 

Makro พิษณุโลก สมัครงาน
Makro พิษณุโลก รับสมัครงาน

เอกสารสมัครงาน อย่างละ 2 ชุด

– รูปถ่ายหน้าตรง 1-2นิ้ว (ไม่เกิน3เดือน)
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียบบ้าน
– สำเนาวุฒิการศึกษา
– สำเนาใบเกณฑ์ทหาร(ถ้ามี)
– สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
– สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)

error: Content is protected !!