สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ 6400 อัตรา (ม.6 – ปวช.)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จำนวน 6,400 อัตรา

ประกาศรับสมัคร 25-29 ต.ค.62
www.policeadmission.org
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 30 ต.ค.-6 พ.ย.62
www.policeadmission.org
สอบข้อเขียน 10 ธ.ค.62
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนฯ 17 ธ.ค.62
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 27 ม.ค.62

คุณสมบัติ
เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
อายุ 18-27 ปี บริบูรณ์
สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
วุฒิการศึกษา ม.6/ ปวช. หรือเทียบเท่า

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org