โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัคร ลูกจ้างรายคาบ 9 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัคร ลูกจ้างรายคาบ
ตั้งแต่ วันนี้ – 21 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม