เทศบาลตำบลพรหมพิราม รับสมัคร ผู้ดูแลเด็ก (ป.ตรีทุกสาขา)

ด้วยเทศบาลตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างของเทศบาล

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา

  • ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท
  • ใช้วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 3 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเพ่ิมเติม