เทศบาลตำบลนครไทย รับสมัครพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง

ด้วยเทศบาลตำบลนครไทย มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 อัตรา / 9400 บาท / เดือน
ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) เทศบาลตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม 2

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
Please follow and like us: