เทศบาลตำบลนครไทย รับสมัครพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง

ด้วยเทศบาลตำบลนครไทย มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 อัตรา / 9400 บาท / เดือน
ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) เทศบาลตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม 2