อบต.ดินทอง รับสมัคร พนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 1 อัตรา

  • อายุ 18 – 60 ปี
  • ปวช / ปวท / ปวส. ทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสำรวจ ก่อสร้าง งานก่อสร้าง ช่างโยธา หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ องค์การบริหารตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม