วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานจำนวน 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 10,000 บาท / เดือน
  • ปวส.สาขาการบัญชี การเลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆทีเกี่ยวข้องประเภทบริหารธุรกิจ

เปิดรับสมัครตั้งวันนี้ -21 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบุคลากร ชั้น 1 อาคาร 9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
Please follow and like us: