วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานจำนวน 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 10,000 บาท / เดือน
  • ปวส.สาขาการบัญชี การเลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆทีเกี่ยวข้องประเภทบริหารธุรกิจ

เปิดรับสมัครตั้งวันนี้ -21 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบุคลากร ชั้น 1 อาคาร 9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม